Bestyrelsen

Formand Kasserer
Jan Thor Hansen (på valg 2025)  Per Hansen (på valg 2024)
Sdr. Boulevard 246, st. tv.  Brobækvænget 52
5000 Odense C  5260  Odense S
Tlf. 22937812  Tlf. 24 27 62 08
E-mail: thor-nielsen@nielsen2000.dk  E-mail: perdorte.hansen@gmail.com


Menigt medlem

Brian Buchholz (På valg 2025) Alex Petersen (På valg 2025) Kent Sørensen (På valg 2024)
Skovrevlgyden 14 Brobækvænget 12 Strynøgade 4, 1. th
5792  Årslev 5260  Odense S 5000  Odense C
Tlf. 20 53 22 66 Tlf. 29 70 24 11 Tlf. 51 80 00 71
E-mail: b.buchholz@yahoo.com E-mail: kingofyn@godmail.dk E-mail: kent.soerensen.danmark@gmail.com
Suppleant til bestyrelsen Revisor
Per Thor Hansen (På valg 2024) Bruno Hansen (På valg 2024)
Findingevej 13  Højbyvej 33
5750  Ringe  5260  Odense S
Tlf. 20 73 48 83  tlf. 53 69 98 92
E-mail: per.thor.hansen@gmail.com  E-mail: hojbymail@gmail.com