Bestyrelsen

 

Formand Kasserer
Michael Agergaard (på valg 2019)  Per Hansen (på valg 2020)
Klaus Berntsens Vej 126  Brobækvænget 52
5260  Odense S  5260  Odense S
Tlf. 30 29 77 65  Tlf. 24 27 62 08
E-mail: bitmike1971@gmail.com  E-mail: perdorte.hansen@gmail.com


Menigt medlem

Brian Buchholz (På valg 2019) Alex Petersen (På valg 2019) Kent Sørensen (På valg 2020)
Frøstjernen 27 Brobækvænget 12 Strynøgade 4, 1. th
5220  Odense SØ 5260  Odense S 5000  Odense C
Tlf. 20 53 22 66 Tlf. 29 70 24 11 Tlf. 51 80 00 71
E-mail: b.buchholz@yahoo.com E-mail: kingofyn@godmail.dk E-mail: kent.soerensen.danmark@gmail.com

 

Suppleant til bestyrelsen Revisor
Per Thor Hansen (På valg 2019)  Bruno Hansen
Findingevej 13  Højbyvej 33
5750  Ringe  5260  Odense S
Tlf. 20 73 48 83  tlf. 53 69 98 92
E-mail: per.thor.hansen@gmail.com  E-mail: hojbymail@gmail.com