Bestyrelsen

Formand Kasserer
Jan Thor Hansen (på valg 2023)  Per Hansen (på valg 2022)
Sandkæret 124  Brobækvænget 52
5260 Odense S  5260  Odense S
Tlf. 22937812  Tlf. 24 27 62 08
E-mail: thor-nielsen@nielsen2000.dk  E-mail: perdorte.hansen@gmail.com


Menigt medlem

Brian Buchholz (På valg 2023) Alex Petersen (På valg 2023) Kent Sørensen (På valg 2022)
Skovrevlgyden 14 Brobækvænget 12 Strynøgade 4, 1. th
5792  Årslev 5260  Odense S 5000  Odense C
Tlf. 20 53 22 66 Tlf. 29 70 24 11 Tlf. 51 80 00 71
E-mail: b.buchholz@yahoo.com E-mail: kingofyn@godmail.dk E-mail: kent.soerensen.danmark@gmail.com
Suppleant til bestyrelsen Revisor Revisorsuppleant
Per Thor Hansen (På valg 2022)  Bruno Hansen (På valg 2022) Michael Agergaard
Findingevej 13  Højbyvej 33 Klaus Berntsens vej 126
5750  Ringe  5260  Odense S 5260 Odense S
Tlf. 20 73 48 83  tlf. 53 69 98 92 tlf. 30297765
E-mail: per.thor.hansen@gmail.com  E-mail: hojbymail@gmail.com E-mail:
bitmike1971@gmail.com